Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fortsatt satsning på barnahus

Nationella riktlinjer tas fram.

I dag har regeringen gett Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar där barn misstänks vara utsatta för brott. I uppdraget ingår även att utvärdera s.k. barnahus, d.v.s. verksamheten där myndigheter samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar med barn som brottsoffer.

Regeringen har avsatt 5,3 miljoner kronor för uppdragets genomförande.