Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Löneavtal klart för domarna

Dömandet undantas från lönegrunderna

Avtalsförhandlingarna mellan Jusek och Domstolsverket om nya löner för domarna är klara. Jusek och Domstolsverket är överens om att själva dömandet (den dömande gärningen) undantas från den individuella bedömningen när lönerna sätts. Frågan om individuella löner för domare och hur de kan påverka domarnas självständighet har länge varit en viktig diskussionsfråga.