Avtalsförhandlingarna mellan Jusek och Domstolsverket om nya löner för domarna är klara. Jusek och Domstolsverket är överens om att själva dömandet (den dömande gärningen) undantas från den individuella bedömningen när lönerna sätts. Frågan om individuella löner för domare och hur de kan påverka domarnas självständighet har länge varit en viktig diskussionsfråga.