Regeringen i Ukraina har i och med medlemskapet i Europarådet förbundit sig att verka för att det skapas ett oberoende advokatsamfund i landet. Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, lämnar nu sina synpunkter på processen.

CCBE rekommenderar ett nationellt advokatsamfund, som ska samla alla advokater i en kår med genemnsamma etiska regler. Dessutom bör det finnas regionala samfund.

Läs CCBE:s slutsatser och rekommendationer!