Domstolsverket har nu lämnat sitt förslag till timkostnadsnorm för 2009 till regeringen.

Verket föreslår att timkosmadsnormen för år 2009 uppräknas med 23 kr eller 2,13 procent. Timkostnadsnormen skulle då bli 1 104 kr exklusive mervärdesskatt. För de rättsliga biträden som inte innehar F-skattsedel föreslår DV att timkostnadsnormen fastställs till 840 kr (1 104/1,3142).

Läs Domstolsverkets förslag