Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Timkostnadsnormen höjs med 23 kronor

Förslag från Domstolsverket

Domstolsverket har nu lämnat sitt förslag till timkostnadsnorm för 2009 till regeringen.

Verket föreslår att timkosmadsnormen för år 2009 uppräknas med 23 kr eller 2,13 procent. Timkostnadsnormen skulle då bli 1 104 kr exklusive mervärdesskatt. För de rättsliga biträden som inte innehar F-skattsedel föreslår DV att timkostnadsnormen fastställs till 840 kr (1 104/1,3142).

Läs Domstolsverkets förslag