Partsinsynen ger inte parterna någon ovillkorlig rätt att få ut en kopia av inspelade vittnesförhör. Det fastslår Högsta domstolen, som nu lämnat sitt första avgörande om utlämnande av videoupptagningar.

Målet rör en man som dömts för flera olika brott i tingsrätt och hovrätt. Han ville få kopior på inspelade vittnesförhör enligt reglerna om partsinsyn. Såväl tingsrätten som hovrätten avslog hans begäran.

Högsta domstolen följer med detta beslut praxis från de domstolar som deltar i testverksamheten inför reformen ”En modernare rättegång”. Dessa har normalt enbart låtit parterna ta del av de videoinspelade vittnesförhören genom att komma till tingsrättens lokaler.

Läs domen!