EU-kommissionen föreslår att det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (EJN) öppnas för nationella advokat- och juristorganisationer. Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, välkomnar kommissionens förslag, och betonar att advokaternas medverkan kommer att stärka nätverket.

European Judicial Network, EJN, består av de ministerier och myndigheter som i varje medlemsland inom den europeiska unionen ansvarar för det rättsliga samarbetet på privaträttens område. Sveriges advokatsamfund är redan tidigare, som en av få advokatorganisationer, representerat i EJN.

Läs mer om EJN!