Nu är det dags för nästa Hildarysammankomst, som äger rum måndagen den 6 oktober kl. 12.00 på Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15 – mitt emot Kungsholms kyrka. Vi inleder med lunch och kaffe.

Juristen och språket - Jens Lapidus berättar om hur det kom sig att han började att skriva.

Antalet platser är begränsat.

Bindande anmälan sker genom e-post till
kat.berglund@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 80 kr (inklusive moms) på bg 5957-8278 (glöm inte att ange ditt namn).

Sista dag för anmälan är den 2 oktober 2008.