�Konferensbild.�

Närmare 200 advokater från hela världen möts i dagarna på Grand Hôtel i Stockholm när New York State Bar Association’s International Law and Practice Section håller sitt höstmöte där.

Mötet öppnades idag torsdag, med välkomstanföranden av New York State Bar Association’s ordförande Bernice K. Leber och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Bernice K. Leber berömde den svenska rättsstatstraditionen, och konstaterade att såväl amerikanska som svenska advokater verkar i en allt mer internationell miljö.

Anne Ramberg tryckte i sitt anförande på vikten av att värna advokatkårens kärnvärden i en tid där advokatbyråerna blir allt mer professionella och allt mer liknar andra konsultverksamheter.
– En stark och oberoende advokatkår är nödvändig för att kunna försvara rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, sa Anne Ramberg, som betonade att advokater har en skyldighet att uppmärksamma alla hot mot rättsstaten.
– Efter terrordåden den elfte september 2001 har det blivit plågsamt tydligt att demokrati i sig inte är garanterar mänskliga rättigheter, sa Ramberg.

Efter inledningen hölls konferensens första paneldebatt, med rubriken ”Global Challenge - The Need For Legal Harmonization And International Commitments - Do We Need A Post 2012 Climate Change Treaty?”. I panelen medverkade USA:s ambassadör i Stockholm, Michael M. Wood, professor Jonas Ebbesson från Stockholm University, Hans Enocson, chef för General Electrics verksamhet I Norden och Baltikum och advokat John P. Cahill från byrån Chadbourne & Parke LLP i New York City. Diskussionen kom att handla mycket om hur man ska mäta utsläpp, per land eller per capita, och hur ansvaret för att minska utsläppen ska fördelas.

Konferensen pågår till och med den 20 september.