Regeringen utlovar en fortsatt satsning på rättsväsendet. Totalt ökar man anslagen med 785 miljoner kronor i årets budget. Av dem går 59 miljoner konor för innevarande år och 80 miljoner kronor för 2009 till Åklagarmyndigheten, 100 miljoner kronor till Kriminalvården och 100 miljoner till Säkerhetspolisen. 

För att domstolarna ska kunna hantera den ökande tillströmningen av brottmål utan att handläggningstiden för andra mål och ärenden förlängs får domstolarna ett tillskott om 35 miljoner kronor för innevarande år och 130 miljoner kronor för 2009. Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad har tidigare begärt en förstärkning om minst 300 miljoner.

Regeringen ökar också anslagen till rättsliga biträden med 300 miljoner kronor.

– Det är bra att regeringen beslutat om ökade anslag till rättsväsendet. Nu återstår tillskott till en länk i rättskedjan och det är länken för att upprätthålla rättssäkerheten. Det vore bättre om man tog ett helhetsperspektiv från början. När pengar satsas så hårt på brottsbekämpningen, vilket är bra, måste också resurser tillföras i andra änden, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar till budgetpropositionen.

Till budgeten