Regeringens utredare, advokat Jan Ertsborn, föreslår i ett delbetänkande att företagare med stora verksamhetsskulder, men också andra överskuldsatta gäldenärer, ges större möjligheter till en nystart genom skuldsanering.

Jan Ertsborn föreslår att skuldsaneringsinstitutet mer ska anpassas efter de överskuldsattas förutsättningar. Näringsverksamhet i vilken den skuldsatte har varit engagerad ska även i fortsättningen som regel vara avvecklad innan skuldsanering blir aktuell. Förslaget innebär emellertid bland annat att skuldsanering inte längre ska vara utesluten bara för att skulderna är nya.  En annan nyhet är att skuldsanering ska kunna beviljas trots att det är osäkert om gäldenärens betalningssvårigheter är permanenta. Dessutom föreslås att den betalningsperiod som bestäms vid skuldsaneringen kortas från fem år till tre år.

Enligt Jan Ertsborn kommer lättnaderna i skuldsaneringslagen att bana väg för en kraftig ökning av antalet skuldsaneringsärenden. Detta antas i sin tur få positiva effekter både för de överskuldsatta och för samhället. I betänkandet pekar han på behovet av att kommunerna och Kronofogden tar krafttag för att möta anstormningen av ansökningar inför det planerade ikraftträdandet år 2010, inte minst eftersom råd och stöd till de överskuldsatta på sikt kan betala sig i form av bland annat ökade kommunala skatteintäkter samt ett minskat vårdbehov och bidragsberoende.

Vägen tillbaka för överskuldsatta SOU 2008:82