Projektet "Kortare väntan" presenteras som ett försök att stärka rättssäkerheten, men riskerar istället att försämra den. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Advokatsamfundet uttryckte redan i oktober oro över att asylsökande inom ramen för försöken med "Kortare väntan" fått genomgå länge intervjuer utan rättsligt biträde närvarande. Advokatsamfundet påpekade också att de korta svarstiderna för ombuden kan innebära att asylsökande inte kan få de biträden de önskar. Reformen hotar därmed det fria advokatvalet.

Dan Eliasson besvarade kritiken i ett brev i mitten av november. Enligt Anne Ramberg ifrågasätter dock hans svar och påpekar att projektet "Kortare väntan" har sin grund i en strävan att öka effektiviteten och inte rättssäkerheten.

Läs Advokatsamfundets brev!