Advokatsamfundet uttryckte i oktober i ett brev till Migrationsverket sin oro över att projektet Kortare väntan kan komma att försämra rättssäkerheten för asylsökande. Samfundets generalsekreterare Anne Ramberg befarade bland annat att modellen kan komma att innebära att offentligt biträde förordnas senare för den som söker asyl eller uppehållstillstånd, vilket kan leda till att asylsökande inte får tillräcklig hjälp i den inledande utredningen. För att förkorta väntetiderna har Migrationsverket också satt upp snäva tidsfrister för kompletteringar i utredningen. Advokatsamfundet anser att allt för korta tidsfrister kan göra det svårt för den asylsökande att få det biträde han eller hon själv önskar, eftersom biträdet kanske inte har möjlighet att ta ett uppdrag inom dessa tidsramar.

Nu har Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson besvarat kritiken. Eliasson skriver i ett brev från den 23 oktober bland annat att modellen, rätt tillämpad, inte ska innebära att asylsökandes uppgifter ifrågasätts utan att ett offentligt ombud finns tillgänligt. Han fastslår också att Migrationsverket precis som tidigare kommer att beakta asylsökandes önskemål om ett visst ombud.

Läs Migrationsverkets svar!

Läs Advokatsamfundets brev!