Vägen fram

Kvinnorna i rättsväsendet blir allt fler. Trenden går igen i advokatkåren. Men bilden är inte helt ogrumlad. På väg mot toppen lämnar många unga kvinnor och män advokatyrket. Advokatsamfundet och många advokatbyråer bedriver olika satsningar för att stärka och utveckla kvinnliga advokaters yrkesroll. Det finns även en hel del att lära av de kvinnor som lyckats skapa ett framgångsrikt yrkesliv och bli delägare.

Om läpparnas bekännelse och den kommersiella verkligheten

Den senaste tiden har en infekterad och tämligen förvirrad debatt ägt rum i frågan om det var rätt att säga upp den militära samarbetsöverenskommelsen med Saudi­arabien och om formerna för denna uppsägning.

Oenighet om rutiner för hämtning av barn till förhör

På socialförvaltningen i Linköping pågår diskussioner om att överlåta hämtning av barn till förhör till de särskilda företrädarna.Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson är mycket kritisk

Var gör resurserna störst nytta

En sådan här krönika kanske borde inledas med tankar kring gängvåldet i Göteborg nyligen eller om andra viktiga polisiära frågor. Eller varför inte reflektioner efter några månader som rikspolischef.

HD: I svåra brottmål har man rätt till en dyrare försvarare

I brottmål som rör komplicerade frågor har den som blir frikänd rätt till försvarar­ersättning som är högre än timkostnadsnormen.

Läs mer