Den 1 april införde häktet i Huddinge en tjänstebesöksavdelning med sex besöksrum och ett så kallat glasruterum. I besöksrummen sitter besökaren och den intagne i ett rum med bord och stolar. I glasruterummet sitter besökaren och den intagne med en plexiglasskiva mellan sig.

Tjänstebesöksavdelningen  är öppen måndag–fredag. Samtliga rum kan bokas kl. 8.30–16.45. Besök kan genomföras utan föregående bokning, men det kan innebära en väntetid innan ett rum är ledigt. Rutinen för lördag och söndag är oförändrad: Tjänstebesöken genomförs på klientavdelning. Även de är bokningsbara.

Bokning av rum kan göras dygnet runt på telefonnummer 08-559 390 40.

Nya rutiner om bland annat överfallslarm har också införts.

Mer information om de nya tjänstebesöksrutinerna

Allmän information för tjänstebesökare till häktet i Huddinge