Antalet mål har ökat med 30 procent de senaste tio åren. För att korta väntetiderna begärde Domstolsverket därför att anslagen för nästa år skulle ökas med drygt 200 miljoner kronor. Men en minskning av anslagen planeras nu i stället. Domstolsverkets generaldirektör, Martin Holmgren, varnar för att brottsoffer kommer att tvingas vänta längre på att få sin sak prövad i domstol om anslagen minskar.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är mycket kritisk mot förslaget.

-Det olyckligt och oklokt. Rättssäkerheten riskerar att sjunka, säger hon till Sveriges Radio.

I ett twitterinlägg skrivet Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson att ”neddragningen av budgetmedel till domstolarna kan få allvarliga konsekvenser både på kort och lång sikt. Stoppa det! ”

Lyssna på radioinslaget