I fredags meddelande justitiedepartementet att avgifter kan komma att införas för alla rättsanspråk som överstiger 10 000 brittiska pund och som motsvarar 5 procent av tvistemålets värde.

Landets justitieminister Shailesh Vara sade att det inte fanns något annat alternativ än att ta in pengarna via domstolarna, avgifterna väntas ge 120 miljoner pund per år.

I ett brev till justitiedepartementet, som har offentliggjorts, motsätter sig landets mest erfarna domare avgifterna. Domarna varnar för att avgifterna får en oproportionerligt negativ effekt på små och medelstora företag samt parter som för sin egen talan.  Domarna varnade för att antalet parter som för sin egen talan sannolikt kommer att öka, då de väntas avstå från att anlita juridiska ombud för att kunna betala avgifterna.

Det finns också en oro för att avgifterna kommer att påverka talan som väckts för en ospecificerad summa pengar, där en värdering inte har slutförts i början av målet då avgiften ska betalas.

Domarna uttryckte också oro för att Londons attraktionskraft som centrum för internationella tvistemål kan komma att påverkas negativt. Domarna välkomnar beslutet att inte införa dagliga avgifter vid domstolsförhandlingar i samband med ärenden av kommersiell natur. Samtidigt uttrycker de oro över att affärsjuridiska mål kan komma att flytta någon annanstans.