Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-debatt om avlyssning av advokater

I Europaparlamentet debatterades tidigare i veckan att underrättelsetjänsterna i vissa medlemsländer avlyssnar telefonsamtal mellan advokater och deras klienter.

 

Debatten var ett resultat av att den holländska underrättelsetjänsten under en längre tid ska ha avlyssnat en holländsk advokatbyrå som företräder terrormisstänkta klienter.

Kärnfrågan i debatten var balansen mellan nationella säkerhetsintressen och misstänkta och tilltalades personers rätt till konfidentiella samtal med sin försvarare. Parlamentsledamöterna ifrågasatte om avlyssningen var i linje med EU:s rättighetsstadga. De efterlyste även en tydlig definition av när rikets säkerhet kan åberopas för att motivera undantag från stadgan.

 

Se den inspelade debatten: