Debatten var ett resultat av att den holländska underrättelsetjänsten under en längre tid ska ha avlyssnat en holländsk advokatbyrå som företräder terrormisstänkta klienter.

Kärnfrågan i debatten var balansen mellan nationella säkerhetsintressen och misstänkta och tilltalades personers rätt till konfidentiella samtal med sin försvarare. Parlamentsledamöterna ifrågasatte om avlyssningen var i linje med EU:s rättighetsstadga. De efterlyste även en tydlig definition av när rikets säkerhet kan åberopas för att motivera undantag från stadgan.

 

Se den inspelade debatten: