Totalt anmäldes drygt 1,44 miljoner brott i Sverige år 2014, visar färsk preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

I antal var det brott mot person, skadegörelse, bedrägeribrott, tillgreppsbrott samt trafikbrott som ökade mest. Under 2014 anmäldes 258 000 brott mot person, vilket är 4 procent fler än 2013. Förklaringen till ökningen är att både misshandeln och våldtäkterna ökade under perioden – med 4 respektive 13 procent. År 2014 anmäldes 151 000 skadegörelsebrott, vilket är 7 procent fler än föregående år. Under året anmäldes även 155 000 bedrägeribrott, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2013. Datorbedrägerierna ökande med hela 25 procent till 42 800 anmälda brott. De anmälda stöld- och tillgreppsbrotten ökade med 1 procent under 2014 jämfört med 2013. De två enskilda brottstyper som ökade mest i antal inom kategorin var inbrottsstöld och cykelstöld, som ökade med 4 respektive 7 procent. Antalet trafikbrott ökade med 14 procent under perioden. Trafikbrotten står för en fjärdedel av hela ökningen av antalet anmälda brott under 2014. Enligt Brå kan en förklaring till ökningen vara att polisen har inkluderat ”smitning från parkeringsskada” under brottskoden för det allvarligare brottet ”smitning från trafikolycka”.

De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälningar under perioden var dataintrång, en nedgång med 28 procent, och bidragsbrott mot Försäkringskassan, en minskning med 35 procent. 

 

Läs en sammanfattning av rapporten: