Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med anledning av kommande förändringar i EU:s insolvensförordning. Utredaren ska också överväga behovet av gemensamma nordiska regler om gränsöverskridande skuldsaneringsförfaranden.

Sedan år 2000 finns gemensamma EU-regler om gränsöverskridande insolvensförfaranden, som konkurser och företagsrekonstruktioner. EU:s medlemsstater har kommit överens om ändringar i insolvensförordningen. Ett övergripande syfte med förändringarna har varit att ge skuldsatta företag och privatpersoner en andra chans i större utsträckning.

Förslagen innebär bland annat att svenska skuldsaneringsbeslut kommer att gälla i alla EU-länder. Det innebär att en person som har skulder i flera EU-länder och beviljas skuldsanering inte behöver genomgå flera skuldsaneringsförfaranden – alla skulder hanteras i samma beslut.

Mellan de nordiska länderna finns stor rörlighet som finns. Därför har utredaren också fått i uppdrag att överväga gemensamma nordiska regler om skuldsanering. Sådana regler skulle innebära att ett svenskt skuldsaneringsbeslut skulle gälla även i Norge, Island och Danmark, som inte omfattas av EU:s insolvensförordning.

Jonas Bäckstrand, ställföreträdande generaldirektör och utredningsordförande på Statens haverikommission, ska leda utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016.

En reviderad insolvensförordning (Dir. 2015:4)