Med anledning av publiceringen av Advokatens roll – Om ändamålsenlig rollfördelning i mål om tvångsvård av barn (Santérus Academic Press) bjuder juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet in till bokseminarium.

I Advokatens roll behandlar doktoranderna Sebastian Wejedal (Göteborgs universitet) och Allison Östlund (Université de Luxembourg) advokatrollen i mål om tvångsvård av barn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Författarna tar utgångspunkt i den idé om rollfördelning mellan rättegångens aktörer som genomsyrar den kontradiktoriska processformen. Utifrån rätten till en rättvis rättegång problematiseras den rollsammanblandning som följer av att advokater i LVU-mål förutsätts agera både som barnets juridiska biträde och som dess ställföreträdare, när den unge är under 15. 

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av processrättsgruppen vid juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Se inbjudan som PDF

Tid: Den 26 april 2016 kl. 16.00–18.00.

Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg, Malmstensvåningen

Sista anmälningsdag: Den 19 april kl. 12.00.

Kontaktperson: Christine Forssell

Anmälan till seminariet