Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2015 som PDF-dokument på samfundets webbplats. Verksamhetsberättelsen skickades också ut i tryckt form med tidskriften Advokaten nr 2/2016.

Läs Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2015 här