I SVT:s Morgonstudion i dag den 31 juli diskuterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg civil olydnad från principiella utgångspunkter med f.d. chefsåklagaren Sven-Erik Alhem.

– Från principiell synpunkt är det självklart att utgångspunkten är att lagar ska följas. Men historiskt sett har civil olydnad varit en förutsättning för utveckling inom många områden. Det har inneburit ett försvar för individuella rättigheter mot övergrepp och mot lagstiftning och rättstillämpning som har uppfattats som orättfärdig, sa Anne Ramberg.

– Vad man kan diskutera är när civil olydnad kan rättfärdigas. Det är inte så att så fort man inte tycker om en lagstiftning, ska man kunna inte följa den. Begreppet civil olydnad bygger på att man begår ett lagbrott och att det är en politisk handling. Man vill uppnå något som är relevant för andra än en själv, sa hon.

Anne Ramberg citerade Martin Luther King: ”Den som bryter mot en orättfärdig lag måste göra det öppet, kärleksfullt och med beredvillighet att acceptera straffet.” Hon konstaterade att civil olydnad också bygger på tanken att det finns en högre moralisk norm som står över lagen och som kommer i konflikt med lagen eller rättstillämpningen.

Anne Ramberg hänvisade också till den statliga utredningen Olydiga medborgare (SOU 1999:101) inom ramen för Demokratiutredningen, som konstaterade att civil olydnad kan bidra till att stärka demokratin och välfärdsstaten. Hon påminde om att regeringsformen föreskriver att domstolarna inte får tillämpa en bestämmelse om den strider mot grundlag eller annan högre norm.

Se inslaget i SVT Morgonstudion (inslaget börjar 1.08.10 in i sändningen och kan ses till och med den 7 augusti)