Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har twittrat om civil olydnad:

Anne Rambergs tweet om civil olydnad

Anne Rambergs tweet om rättsstaten

Den 26 juli skrev Anne Ramberg ett inlägg på sin blogg om samma ämne.

Anne Rambergs blogginlägg om civil olydnad

Inläggen har lett till många reaktioner.

Med anledning av detta har Advokatamfundets ordförande gjort följande uttalande:

Uttalande av ordföranden

Med anledning av reaktioner som kommit mig till del på ett twitteruttalande av Anne Ramberg vill jag framhålla följande. Det som sägs i tweeten om en persons agerande i samband med ett försök att stoppa en utvisning ska inte förstås som ett ställningstagande från Advokatsamfundets sida till det lagliga eller lämpliga i agerandet.

Christer Danielsson, ordförande Advokatsamfundet”