Energirätt – klimatomställning ger uppdrag för advokater

Klimatförändringarna och behovet av omställning till förnybara energikällor ger spännande och viktiga uppdrag till de advokater som satsat på energirätt. Omställningen innebär samtidigt stora utmaningar för rättssystemet. Och allt oftare ställs klimatmålen mot andra gröna värden.

Läs mer

Anne Ramberg: Tack för mig!

Det är med visst vemod jag skriver min sista ledare i Advokaten. Jag har på denna plats under snart tjugo år behandlat frågor om rättssäkerhet, integritet, mänskliga rättigheter, lagstiftning, konstitutionella utmaningar, pressetik, advokatetik och andra yrkesrelaterade frågor, skriver Anne Ramberg i sin sista ledare i Advokaten.

Läs mer

Rapport om skatteprocessen: Dialog och processledning ska ge bättre skatteprocess

Tydligare processledning, mer dialog och bättre planering av parterna är några av de insatser som ska förbättra skatteprocessen. Men ytterligare insatser behövs, anser advokaterna som varit med i arbetet.

Läs mer

Nya skiljedomsregler kan bli en del av skyddet för mänskliga rättigheter

Advokat Claes Cronstedt tror att skiljeförfarande som föregås av medling kan vara ett nytt, effektivt sätt att nå snabb rättvisa i tvister om mänskliga rättigheter som är affärsrelaterade.

Läs mer

Anne Ramberg tar avsked: Tid att lämna över

Generalsekreterare Anne Ramberg har tagit samfundet in i en ny era och satt Advokatsamfundet på kartan. En eldsjäl, en kraftkvinna och ett medialt geni lämnar scenen efter att ha varit med om stora framgångar, ridit ut svåra stormar och upplevt oräkneliga dramer. Men Ramberg kommer inte att tystna, lovar hon.

Läs mer

Gästkrönika av journalistpristagaren Niklas Orrenius: Att bejaka det komplexa kan vara en motståndshandling

I en tid där skräniga populister och oseriösa medier vinner gehör med endimensionella budskap tycks många törsta efter djup och nyanser. Och för mig har bejakandet av det komplexa och det till synes motstridiga kommit att bli till något mer än ett journalistiskt ideal. Det har blivit en motståndshandling, skriver Niklas Orrenius, mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2019.

Läs mer

Praktisk juridik: Juridiken rörande yttrandefriheten och skönlitteraturen

Romanen Märit av Ing-Marie Eriksson är den enda svenska romanen som fällts för tryckfrihetsbrottet förtal. Advokat Dag Wetterberg skriver om viktiga juridiska aspekter i målet som rör yttrandefriheten på skönlitteraturens område.

Läs mer

Christer Danielsson: Om häktning och förnyelse

Sällan har väl straffrättsliga och straffprocessuella frågor diskuterats så intensivt i den allmänna debatten som den här sommaren. Esoteriska begrepp som putativ nödvärnsexcess har varit i var mans (nåja) mun; vem kunde tro det. Orsaken är som bekant häktningen av den amerikanske rapparen ASAP Rocky, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer