Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI fördömer starkt beslutet av USA:s regering nyligen att fastställa avrättningsdatum för fem dödsdömda fångar. Beslutet innebär att regeringen bryter ett 16 år långt informellt moratorium för federala avrättningar och avviker från en allmän internationell trend i riktning att avskaffa dödsstraffet.

Vid den tidpunkt då USA:s justitieminister William Barr beslöt att det federala dödsstraffet skulle återupptas, tillämpade 25 av USA:s delstater dödsstraff, medan 21 delstater hade avskaffat dödsstraffet och 4 delstater hade ett moratorium för dödsstraff beslutat av delstatsguvernören.

– Dödsstraffet är ett barbariskt och inhumant bruk som inte kan rättfärdigas under några omständigheter. Vi uppmanar USA:s regering att bibehålla moratoriet för det federala dödsstraffet med det slutliga målet att avskaffa det, säger Anne Ramberg, den ena av IBAHRI:S två ordförande, i en kommentar.

IBAHRI anser att tillämpningen av dödsstraff kränker den universellt tillförsäkrade rätten till liv och att det innebär grym, omänsklig och förnedrande bestraffning som strider mot både FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. År 2008 antog IBAHRI en resolution om avskaffande av dödsstraffet, som uppmanar alla rättsordningar över hela världen att ta steg mot ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet.

– Dödsstraffet fråntar individer deras rätt till liv i rättvisans namn. Det måste upphöra. Enligt den amerikanska organisationen Death Penalty Information Center har sedan 1973 fler än 160 människor felaktigt dömts till döden i USA och senare rentvåtts. Det internationella samfundet måste enas för att avskaffa detta föråldrade bruk en gång för alla, säger International Bar Associations ordförande Horacio Bernardes Neto.

– Trumpadministrationens beslut att återuppta dödsstraffet är djupt oroande. Dödsstraffet är en beklaglig kränkning av de mänskliga rättigheterna – ett grymt, oåterkalleligt bruk som inte har någon plats i ett civiliserat samhälle. Vi uppmanar den federala regeringen i USA att ompröva sitt beslut, säger International Bar Associations verkställande direktör Mark Ellis.

IBAHRI framhåller att regeringsbeslutet i USA inte bara är en helomvändning i en långvarig rörelse i riktning bort från dödsstraffet – det går också emot den växande globala trenden i riktning mot ett avskaffande av dödsstraffet. Vid omröstningen om en FN-resolution om dödsstraffet 2018 röstade 121 länder för ett moratorium för dödsstraffet med sikte på dess definitiva avskaffande.

– Dödsstraffet är ett obarmhärtigt straff som inte tjänar rättvisan. Under det senaste årtiondet har åtminstone fem delstater i USA avskaffat dödsstraffet efter att ha erkänt att det är förlegat. Vi uppmanar USA:s federala regering att följa exemplet och upphöra med denna flagranta kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, sa IBAHRI:s direktör Helena Kennedy, som framhåller att användningen av dödsstraffet i USA har avtagit.