Kriminalvården tillåter av säkerhetsskäl normalt inte externa besökare att medföra elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens lokaler. Det har dock framkommit att det, vid häktningsförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler, finns ett stort behov för försvarare att ha tillgång till elektronisk utrustning som dator med relevant information för ärendet.

Kriminalvården har därför infört en ny rutin, och medger offentlig försvarare tillstånd att föra in dator, surfplatta och mobiltelefon på Kriminalvårdens lokaler vid häktningsförhandling. Medgivande gäller även enskilt samtal med klient som genomförs i anslutning till häktningsförhandlingen. Vid andra tillfällen än häktningsförhandlingar används Kriminalvårdens ”häktesplatta”.

Tillståndet att medföra egen elektronisk utrustning gäller under vissa förutsättningar.

Läs mer i Rutin rörande offentlig försvarares möjlighet att ta med dator m.m. vid häktningsförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler.