I dag den 25 oktober uppmärksammar Sveriges advokatsamfund Europeiska advokatdagen – #EuropeanLawyersDay – som i år har temat ”Att upprätthålla lagen i krigstider: advokaternas roll”.

– Genom att gemensamt under en dag fokusera på advokaternas arbete kan vi förhoppningsvis öka förståelsen för vad advokater har för uppgifter. Kriget i Ukraina har pågått sedan den 24 februari och fortgår alltjämt. Det är angeläget att vi fortsätter att bidra på de sätt vi kan. Många svenska advokater arbetar fortfarande pro bono för att hjälpa flyktingar från Ukraina. Andra hjälper familjer som har skilts åt på grund av kriget eller skänker pengar till organisationer, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, och tillägger:

– Advokater har särskilda kunskaper och uppgifter som det finns behov av i krigstider – och finns till för att hävda enskildas fri- och rättigheter. I dessa tider ställs saker och ting på sin spets. De skyldiga till kriget måste lagföras och de som drabbas måste få sina rättigheter tillgodosedda. Låt oss gemensamt påminna om den viktiga roll advokater fyller i en demokratisk rättsstat och visa vägen framåt med hjälp av lag och rätt.

Europeiska advokatdagen firas på initiativ av Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE.

Mia Edwall Insulanders ledare om Europeiska advokatdagen i tidskriften Advokaten nr 7/2022

Mer information om hur Sveriges advokatsamfund stöttar Ukraina

Mer information om Europeiska advokatdagen