Advokatyrket är många gånger stressigt och krävande. Men det går att minska stressen och öka sin prestationsförmåga och sitt välbefinnande genom att lära känna sig själv bättre och även kommunicera med andra om sin personlighet och sitt sätt att fungera.

Heidi Brown och Jens Näsström.
Heidi Brown och Jens Näsström.
Foto: Tom Knutson

Det konstaterade Jens Näsström och Heidi Brown, båda experter på advokaters och juristers mående och stresshantering, vid dagens föreläsning med rubriken ”Intellektuell ödmjukhet och självkännedom – att skapa förutsättningar för hållbara arbetsprestationer”. Föreläsningen arrangerades av Advokatsamfundet och kunde följas både på plats i Princess Hall vid Engelska kyrkan i Stockholm och livesänd via länk.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inledde och hälsade deltagarna välkomna till föreläsningen, för att sedan lämna över till arbetspsykologen Jens Näsström. Han kunde, med utgångspunkt i egna undersökningar bland advokater och jurister, visa att människor kan delas in i fyra olika typer när det gäller förhållandet till krav och prestationer. De olika typerna reagerar delvis olika på samma omständigheter. Just i juristkåren är, enligt Jens Näsström, typen ”accurate Alex” överrepresenterad. Alex kännetecknas bland annat av att han behöver mycket beröm och att negativ feedback kan drabba honom mycket hårt. Han tar också på sig mer arbete än han förmår och klandrar sig själv när han misslyckas.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade deltagarna välkomna till föreläsningen som kunde följas på plats i Engelska kyrkan eller via länk.
Foto: Tom Knutson

De fyra personlighetstyperna är knutna till ett psykometriskt test framtaget av just Jens Näsström, enligt honom det första i sitt slag som tar sikte just på advokater och jurister. Enligt Jens Näsström kan det vara av stor vikt för den enskilde advokaten och för advokatbyrån att medarbetarna vet vilken kategori de tillhör, eftersom det underlättar kommunikationen och ger möjlighet att skapa strategier för den enskilde.

Jens Näsström.
Jens Näsström, arbetspsykolog som har forskat om, utbildat och handlett jurister och advokater i snart tjugo år.
Foto: Tom Knutson

Heidi Brown inledde sin del med en öppenhjärtig berättelse om sitt liv som osäker överpresterare, eller med Jens Näsströms ord, ”accurate Alex”. I många år försökte hon passa in som advokat och akademiskt verksam jurist, trots en introvert personlighet och scenskräck. De råd hon fick handlade ofta om att ”fake it till you make it” och att strunta i rädslan och ångesten.

Heidi Brown.
Heidi Brown, director of legal writing vid Brooklyn Law School, juristprofessor och författare till böckerna The Introverted Lawyer, Untangling Fear in Lawyering och The Flourishing Lawyer.
Foto: Tom Knutson

Som universitetslärare upptäckte Heidi Brown att hon var långt ifrån ensam om att vara rädd och känna obehag inför vissa delar av juristrollen och juristutbildningen. Hon märkte också att det ofta var de introverta och rädda juristerna som var de allra duktigaste. Upptäckten ledde henne till att skriva en bok om rädsla och hur den kan hanteras, genom kunskap och självkännedom, snarare än att ignorera känslorna.

Intresserade åhörare i Engelska kyrkan.
Intresserade åhörare i konferenslokalen Princess Hall vid Engelska kyrkan.
Foto: Tom Knutson

Fokus vid dagens föreläsning låg dock inte på rädsla utan på hur jurister kan blomstra. Begreppet blomstring har flera dimensioner, konstaterade Heidi Brown, och handlar inte bara om en känsla av välbefinnande utan också om förmågan att fungera bra trots att det ibland känns jobbigt.

Vägen till blomstring går, enligt Heidi Brown, i stor utsträckning genom självkännedom. Här presenterade hon en modell för att utforska sina olika styrkor och förstå vilka förmågor som ger energi och glädje, respektive tar energi från respektive person. Heidi Brown rekommenderade åhörarna att tänka på det just så, snarare än som styrkor och svagheter. Hon resonerade också om hur jurister kan lära av idrottare och scenkonstnärer, som har en rad olika tekniker för att prestera optimalt och göra det mesta av sina resurser.

Heidi Brown.
Heidi Brown.
Foto: Tom Knutson

I självkännedomen ingår också att lära känna sina värderingar, avslutade Heidi Brown, som gav exempel på övningar som kan leda till självinsikt om just värderingar.

Efter föreläsningen bjöd Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander in till födelsedagsmingel med underhållning i och vid samfundets hus, Tryggerska villan, med anledning av sin 50-årsdag.

Föreläsningen spelades in och kan ses på Advokatsamfundets webbplats. I Advokaten nr 8/2023, med utgivning i november, publiceras en längre intervju med Heidi Brown, där hon utvecklar sina tankar ytterligare.

Se fler bilder från föreläsningen och minglet

Bilder från minglet

Justitierådet Anders Perklev och kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.
Justitierådet Anders Perklev och kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.
Foto: Tom Knutson

Jens Kallmin, biträdande chefsjurist Advokatsamfundet, och advokat Bo Ahlenius.
Jens Kallmin, biträdande chefsjurist på Advokatsamfundet, och advokat Bo Ahlenius.
Foto: Tom Knutson

Professor Heidi Brown, generalsekreterare Mia Edwall Insulander och arbetspsykologen Jens Näsström
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander, professor Heidi Brown och arbetspsykologen Jens Näsström.
Foto: Micke Lundström

Heléne Dahlqvist, sekreterare, Advokatsamfundets disciplinärenden, advokat Elisabeth Rothlieb, advokat Christina Bergenheim och advokat Henrik Olsson Lilja.
Heléne Dahlqvist, sekreterare, Advokatsamfundets disciplinärenden, advokat Elisabeth Rohtlieb, advokat Christina Bergenheim och advokat Henrik Olsson Lilja.
Foto: Tom Knutson

Bandet underhöll på Advokatsamfundets innergård.
Bandet underhöll på Advokatsamfundets innergård.
Foto: Tom Knutson

Mia Edwall Insulander och advokat Christer Danielsson.
Generalsekreteraren och ”födelsedagsbarnet” Mia Edwall Insulander med advokat Christer Danielsson.
Foto: Tom Knutson