Föreläsning och mingel 31 augusti 2023

Professor Heidi Brown, New York Law School, och arbetspsykologen Jens Näsström föreläste vid Advokatsamfundets arrangemang den 31 augusti 2023 under rubriken ”Intellektuell ödmjukhet och självkännedom – att skapa förutsättningar för hållbara arbetsprestationer” om hur advokater kan hantera stressfaktorer och hitta välbefinnande i yrkesrollen genom självledarskap.

Efter föreläsningen bjöd Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander in till födelsedagsmingel med underhållning i och vid samfundets hus, Tryggerska villan, med anledning av sin 50-årsdag.

Foto: Micke Lundström

Dela denna sida:

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.