En advokat blev utsatt för synnerligen grov misshandel i närheten av sin bostad i Norrköping natten till lördagen. Advokatsamfundet ser ytterst allvarligt på gärningen. Det kan befaras att den person som har gripits har kopplingar till advokatens yrkesutövning, vilket i så fall bekräftar den utsatthet som vissa advokater lever under.

Advokatsamfundet konstaterar att det är mycket allvarligt att en advokat har blivit attackerad vilket sannolikt är kopplat till advokatens yrkesutövning. Advokatens skadeläge är allvarligt, men inte livshotande.

Advokatyrket är i dag utsatt, vilket bekräftas av en enkät inom advokatkåren som Advokatsamfundet genomförde nyligen. Av enkäten framgår att 20,7 procent av de svenska advokaterna har utsatts för trakasserier, 16,2 procent för hot och 4,5 procent för fysiskt våld, på grund av sitt arbete. Majoriteten av advokaterna upplever också att hotbilden mot advokater ökar.

Tidskriften Advokaten uppmärksammade problemen i ett reportage i nr 2/2024.

– Det är oacceptabelt om advokater inte är tillräckligt fredade i sitt arbete för sina klienter. Advokatsamfundet arbetar sedan flera år tillbaka med en rad åtgärder i syfte att bistå advokater som utsätts för hot, våld och trakasserier. Från vårt håll ser vi en viss bristande förståelse inom rättsväsendet för att advokater kan vara mycket utsatta i sina ärenden, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Hon fortsätter:

– Till exempel utsattes en advokat nyligen för både en brand och ett sprängattentat när han företrädde ena parten i en infekterad tvist. Polisens utredning blev emellertid liggande så länge att ärendet inte gick att driva vidare. Jag har svårt att tro att förundersökningen inte hade prioriterats bättre om brottsoffret i stället hade varit en annan aktör inom rättsväsendet.

– Jag vill gärna påminna om att onyanserade inlägg om advokater som förekommer i vissa medier riskerar att leda till ett advokatförakt och därmed ökad risk att advokater utsätts för våld, hot och trakasserier. Det är angeläget att inte spä på missaktning kring en hel yrkeskår, säger Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundet bevakar händelseutvecklingen och bistår utsatta advokater löpande vid behov.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats om stöd till den som har utsatts för hot eller våld

Läs mer om rådgivning till advokater till advokater som utsätts för våld, hot eller trakasserier

Reportage i tidskriften Advokaten nr 2/2024: ”Nya åtgärder ska öka advokaters säkerhet”