Skriften Slå vakt om rättsstaten publicerades sensommaren 2022 och följde med som bilaga till tidskriften Advokaten nr 6/2022.

Avsikten med skriften Slå vakt om rättsstaten! är att belysa den svenska rättsstaten ur olika perspektiv, utifrån de olika erfarenheter och kunskaper som finns i de skilda rättsliga institutionerna i Sverige, och öka förståelsen för hur den svenska rättsstaten fungerar. De medverkande vill hålla diskussionen om rättsstaten levande, ge en överblick och öka medvetenheten och kunskapen om de olika principer som den svenska rättsstaten vilar på. Advokatsamfundet och de rättsliga institutionerna hoppas att häftet kan bidra till att stärka den demokratiska rättsstatens förankring.

Ladda ned och läs Slå vakt om rättsstaten som PDF

Den 28 november 2022 arrangerade Sveriges advokatsamfund ett kunskapsseminarium på Advokatsamfundets kansli med rubriken ”Hur värnar vi rättsstaten i vardagen?”. Vid seminariet diskuterade företrädare för rättsväsendets aktörer i Sverige hur rättsstaten kan upprätthållas i det dagliga arbetet inom de rättsliga institutionerna med utgångspunkt bland annat i skriften Slå vakt om rättsstaten.

Se seminariet om rättsstaten på Youtube

Svea hovrätts president Anders Perklev var moderator för samtalet, där de övriga deltagarna var Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och riksåklagare Petra Lundh.