De biträdande juristerna och yngre advokaterna är Advokatsamfundets framtid. För att ge dem en större möjlighet att påverka samfundet och advokatrollen inrättar Advokatsamfundet nu en rådgivande grupp av biträdande jurister och advokater under 40 år. Gruppen ska bistå samfundets ledning i frågor som utbildning och kompetensutveckling, arbetsvillkor, hur man ska öka andelen kvinnliga delägare och advokatens roll i samhället.

Advokatsamfundet planerar också sammankomster för yngre advokater och jurister i anslutning till avdelningarnas årsmöten och fullmäktige i juni.

Mer information om det planerade arbetet för bitrdande jurister och advokater finns på Advokatnätet. Inloggning krävs.

Till Advokatnätet.