Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering överlämnade i fredags sitt betänkande "Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering" (SOU 2010:60) till statsrådet Nyamko Sabuni.

I svensk lagstiftning finns i dag inget heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. För att stärka skyddet mot sådan diskriminering föreslår utredningen att ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder införs på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

Utredningens förslag innebär att ålder får samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, till exempel kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60)