Marie Tuma har utsetts till ny direktör för Raoul-Wallenberg-institutet. Hon tillträder tjänsten den 1 november 2010.

Marie Tuma tjänstgör nu som internationell domare vid statsdomstolen i Bosnien-Hercegovina i Sarajevo. Där handlägger hon mål som rör krigsförbrytelser som har begåtts i Bosnien-Hercegovina under kriget i före detta Jugoslavien. Hon har även varit åklagare vid den internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien (ICTY) i Haag (2001–2005). Marie Tůma har dessutom arbetat med överföring av fall från ICTY till nationella domstolar på Balkan. Mellan åren 1985 och 2001 var hon åklagare i Sverige.

Marie Tůma har lång praktisk erfarenhet av straffrätt, mänskliga rättigheter och humanitär rätt och har undervisat i de ämnena både i Sverige och internationellt. Hon har särskilt inriktat sig på Asien och har föreläst i Vietnam, Laos och Kina på uppdrag av Raoul-Wallenberg-institutet. Hon har också engagerats som talare vid internationella konferenser om mänskliga rättigheter, humanitär rätt och folkrätt.

– Vi har glädjen att presentera Marie Tuma som ny direktör för Raoul-Wallenberg-institutet. Hennes engagemang i och erfarenhet av att arbeta med frågor som ligger inom institutets verksamhetsområde gör henne väl skickad att leda institutet i det förändringsarbete som nu ligger framför oss, säger Hans Corell, ordförande i Raoul-Wallenberg-institutets styrelse.

Raoul-Wallenberg-institutet för humanitär rätt och mänskliga rättigheter är en oberoende akademisk institution med anknytning till Lunds universitet. Institutet har till uppgift att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Institutet har lokalkontor i Beijing, Istanbul, Jakarta och Nairobi.