Regeringen har i dag utnämnt chefsjustitieombudsmannen Mats Melin till justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, som från och med den 1 januari 2011 är det nya namnet på Regeringsrätten.

Mats Melin förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1990. Mellan 1991 och 1993 var han sekreterare i kommittén med uppdrag att utreda behovet av grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i EG. Under perioden 1993 - 1995 arbetade han på Justitiedepartementets enhet för statsrätt och förvaltningsrätt. Han var därefter kanslichef i EG-domstolen 1995 - 1999. Han utnämndes till hovrättslagman i Svea hovrätt 1999 och till regeringsråd 2001. Mats Melin är sedan 2004 chefsjustitieombudsman.

Mats Melin tillträder den 3 januari 2011.