Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny bok om advokatetik utskickad

Claes Peyron har gått igenom disciplinnämndens praxis.

Claes Peyrons bok Advokatetik – en praxisgenomgång är nu färdigtryckt och har skickats till alla aktiva advokater och till samtliga biträdande jurister vid advokatbyråerna.

Advokatetik är den första större översikten av disciplinnämndens praxis i disciplinärenden sedan Holger Wiklunds klassiska bok God advokatsed från 1973 och Lars Bentelius praxissamling från 1998.

Författaren, advokat Claes Peyron, var ordförande i samfundets disciplinnämnd 1992–2008. I boken har han följt Advokatsamfundets disciplinverksamhet i 25 år.

Advokatetik – en praxisgenomgång har sänts kostnadsfritt till alla aktiva advokater och biträdande jurister. Övriga intresserade och byråer som behöver fler exemplar av boken kan beställa den från Advokatsamfundets kansli.

För beställning, kontakta Daniel Svensson på telefon
08-459 03 00 eller e-post daniel.svensson@advokatsamfundet.se.