Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt regeringsråd: Erik Nymansson

Finansdepartementets expeditions- och rättschef till Regeringsrätten.

Regeringen har utnämnt expeditions- och rättschefen Erik Nymansson till regeringsråd.

Han tillträder sin tjänst som regeringsråd den 25 oktober 2010.

Erik Nymansson förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1994. År 1995 arbetade han som utredningssekreterare i Finansdepartementet. Han började arbeta vid rättssekretariatet i Finansdepartementet 1996 och utnämndes där till kansliråd 2000 och till departementsråd och biträdande enhetschef 2002. Sedan 2008 är han expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.