Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av vålds- och sexualbrott i nära relationer mellan personer över 15 år samt vålds- och sexualbrott mot barn. Syftet med granskningen är att klarlägga om verksamheten når upp till de krav som kan ställas.

Enligt rapporten har handläggningen av brott mot vuxna förbättrats jämfört med tidigare undersökningar under de senaste fem åren, även om det finns utrymme för ytterligare åtgärder.

När det gäller brott mot barn finns brister i vissa utredningar. Undersökningen konstaterar att handläggningstiderna vid brott mot barn är långa.

Några synpunkter från rapporten:

• Åklagarna bör i större utsträckning begära målsägandebiträde för vuxna, och för barn målsägandebiträde eller så kallad särskild företrädare.
• Läkarundersökningar bör göras oftare än i dag och poliser bör i större utsträckning dokumentera personskador.
• Misstänkta personer bör förhöras i större utsträckning.

– Rapporten visar tydligt att det finns förbättringar att göra inom framförallt området brott mot barn. Jag har därför beslutat att ge överåklagaren Eva Lundström ett nationellt ansvar för att samordna vår bekämpning av brott i nära relationer och särskilt mot barn, säger riksåklagare Anders Perklev.

Läs hela rapporten