Amnesty International kritiserar den bristfälliga utredning som Hamas har gjort när det gäller anklagelserna om krigsförbrytelser som har framförts i Goldstonekommissionens rapport. 

Enligt Amnesty är Hamas svar på rapporten inte ens i närheten av en ”opartisk, trovärdig utredning som lever upp till internationella krav”. Kravet på en sådan utredning ställdes till parterna i konflikten av FN:s generalförsamling i november 2009 efter att Goldstonekommissionen hade presenterat sin rapport. 

Amnesty framför sin kritik i ett brev till Hamas ledare i Gaza.

Tidigare har Amnesty kritiserat också den israeliska regeringen för den bristande utredningen av anklagelserna om israeliska krigsförbrytelser i Goldstonerapporten.

Amnesty har uppmanat FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, att göra en bedömning av de svar som den israeliska och den palestinska sidan har presenterat när det gäller ansvar för krigsförbrytelser.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 december 2009 påtalade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tillsammans med Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association, och Christian Åhlund, generalsekreterare i organisationen ILAC, att världssamfundet måste ta Goldstone-rapporten på allvar. Debattartikeln publicerades i samband med att rapportören Richard Goldstone tog emot den första Stockholm Human Rights Award.