Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Amnesty kritiserar både Hamas och Israel

Bristfälliga utredningar av påstådda krigsförbrytelser.

Amnesty International kritiserar den bristfälliga utredning som Hamas har gjort när det gäller anklagelserna om krigsförbrytelser som har framförts i Goldstonekommissionens rapport. 

Enligt Amnesty är Hamas svar på rapporten inte ens i närheten av en ”opartisk, trovärdig utredning som lever upp till internationella krav”. Kravet på en sådan utredning ställdes till parterna i konflikten av FN:s generalförsamling i november 2009 efter att Goldstonekommissionen hade presenterat sin rapport. 

Amnesty framför sin kritik i ett brev till Hamas ledare i Gaza.

Tidigare har Amnesty kritiserat också den israeliska regeringen för den bristande utredningen av anklagelserna om israeliska krigsförbrytelser i Goldstonerapporten.

Amnesty har uppmanat FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, att göra en bedömning av de svar som den israeliska och den palestinska sidan har presenterat när det gäller ansvar för krigsförbrytelser.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 december 2009 påtalade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tillsammans med Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association, och Christian Åhlund, generalsekreterare i organisationen ILAC, att världssamfundet måste ta Goldstone-rapporten på allvar. Debattartikeln publicerades i samband med att rapportören Richard Goldstone tog emot den första Stockholm Human Rights Award.