I dag, den 15 februari, läggs de 23 länsrätterna i Sverige samman till 12 förvaltningsrätter.

Förvaltningsrätterna tar över länsrätternas uppgifter. Mål som pågår i en länsrätt förs över till den nya förvaltningsrätten. Domkretsarna, de geografiska områdena för de nya förvaltningsdomstolarna, följer inte alltid länsgränserna.

Förvaltningsdomstolarna har främst hand om mål som rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det gäller till exempel mål som rör skatter eller ersättning från Försäkringskassan. De handlägger också ett stort antal andra typer av mål, till exempel mål om tvångsomhändertagande av ungdomar, missbrukare och psykiskt sjuka.

De nya förvaltningsrätterna:
Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Uppsala
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Karlstad
Förvaltningsrätten i Falun
Förvaltningsrätten i Härnösand
Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Luleå
Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Jönköping
Förvaltningsrätten i Växjö

Information från Domstolsverket om de nya förvaltningsdomstolarna