Under 2009 ökade antalet mål som kom in till domstolarna i Sverige med 6 procent eller 20 000 mål. Det visar Domstolsverkets årsredovisning. Vid tingsrätterna ökade brottmålen med fem procent medan tvistemålen ökade med 14 procent.

Handläggningstiderna i domstolarna har blivit kortare. Vid tingsrätterna var den genomsnittliga omloppstiden för ett brottmål 5,3 månader, för ett tvistemål 7,0 månader. Det innebär en förkortning av omloppstiden jämfört med 2008, med 0,1 månader för brottmål och med 1,6 månader för tvistemål. Ändå har balansen mellan inkomna och avgjorda mål vid tingsrätterna ökat med 8 procent jämfört med 2008. Vid årsskiftet 2009/2010 hade tingsrätterna totalt 74 787 balanserade mål. Av de balanserade målen var 35 procent äldre än 6 månader och 14 procent äldre än ett år.

Omloppstiderna för målen skiljer sig kraftigt mellan tingsrätterna. Den genomsnittliga omloppstiden för brottmål var längst vid Göteborgs tingsrätt (9,4 månader) och Västmanlands tingsrätt (8,8 månader), medan omloppstiden för tvistemål var kortast vid Lycksele tingsrätt (2,4 månader) och Eksjö tingsrätt (2,7 månader).

Läs Domstolsverkets årsredovisning