Rikspolisstyrelsen ska vidta flera åtgärder för att polisen ska stärka sin förmåga att stödja och skydda brottsoffer.

Syftet med åtgärderna är att förbättra bemötande, stöd och skydd för brottsutsatta, så att de i högre grad vågar anmäla brott, medverka i förundersökningar och vittna. Det ska i sin tur leda till att fler brott blir uppklarade. Polisen är oftast ett brottsoffers första kontakt med rättsväsendet.

Rikspolischef Bengt Svenson säger att rättsväsendet bara fungerar om brottsoffer vågar berätta vad de har varit med om.

Polisen har tagit fram ett nytt skyddspaket för personer som är utsatta för hot. Paketet innehåller:
• Larmtelefon med förprogrammerade nummer till polisen, med inbyggd GPS som visar var den hotade finns
• Inspelningsanordning så att den hotade kan spela in samtal
• Akustiska larm med starkt ljud

Nya riktlinjer för besöksförbud och en ny nationell blankett för ansökan om besöksförbud har tagits fram.

Polisen har utarbetatat nya nationella riktlinjer för sitt personsäkerhetsarbete. Arbetet ska vara anpassat efter hur hotbilden ser ut.

Rikspolisstyrelsen har utvecklat en fysisk miljö som är särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor: Projekt Karin. Genom projektet ska man se till att polis, socialtjänst, åklagare och läkare finns i samma lokaler.

Därtill har Rikspolisstyrelsen tagit fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatt för brott samt kriterier för barnahús. Barnahús är en lokal för samverkan kring brottsutsatta barn. De parter som samverkar är polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och barnpsykiatri. I dag finns tjugo barnahús i landet.