De 47 medlemsstaterna i Europarådet har kommit överens om en handlingsplan för att reformera den överbelastade Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Vid en ministerkonferens i Interlaken antog länderna en förklaring om hur domstolens arbete ska förändras.

Enligt förklaringen är det särskilt nödvändigt att nå en balans mellan inkommande och avgjorda mål hos Europadomstolen, och att både minska mängd oavgjorda mål (för närvarande omkring 120 000) och garantera att nya klagomål behandlas i rimlig tid. Dessutom måste medlemsstaterna bli bättre på att verkställa domstolens domar, och Europarådets ministerkommitté måste garantera en effektiv övervakning av verkställighetsprocessen. För att nå målen innehåller förklaringen en handlingsplan med en lista över åtgärder på kort och medellång sikt och en tidplan för genomförande av åtgärderna.

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland förklarade:

— Vi ska rädda domstolen eftersom vi inte har något annat val. Europas folk förtjänar inte mindre än så.

Just innan ministerkonferensen startade deponerade den ryske justitieministern Rysslands ratifikation av protokoll 14 till Europakonventionen. Därmed kan tilläggsprotokollet, som gör det möjligt att effektivisera processen i Europadomstolen, träda i kraft den 1 juni 2010.

Läs deklarationen på engelska