Riksåklagaren har lämnat remissvar på utredningen Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78). Åklagarmyndigheten håller med utredningen om att möjligheterna till säkerhetskontroll i domstolarna behöver utökas.

Men till skillnad från utredningen föreslår Åklagarmyndigheten att en permanent bemannad inpasseringskontroll med larmbågar ska införas vid entrén till alla domstolar.

Även i dag kan man kontrollera besökare i domstolarna genom kroppsvisitation eller med metalldetektorer – om det finns ett konkret hot mot säkerheten i domstolen. Utredningen Ökad säkerhet i domstol föreslog att varje domstolschef ska få besluta om säkerhetskontroller för att förebygga allvarliga brott, även om det inte finns någon konkret hotbild.

Men Riksåklagaren hävdar att säkerhetskontroller som grundas på bedömningar av läget i en viss situation eller under en bestämd period alltid tenderar att bli osäkra och slumpmässiga och tycker att åtgärder av mera beständigt slag krävs. Riksåklagaren pekar på att samhällsklimatet har hårdnat och att säkerhetssituationen numera generellt sett måste betecknas som betydligt mera allvarlig än tidigare.

Riksåklagarens remissvar på utredningen 

Advokatsamfundet har i sitt remissvar ifrågasatt om fasta säkerhetskontroller i domstolarna verkligen är förenliga med den grundlagsfästa förhandlingsoffentligheten och integritetsskyddet.

Advokatsamfundets remissvar på utredningen