Länk till Advokaten nr 10 som pdf

Läs bland annat om

Stockholmsprogrammet: En vägvisare mot rättssäkerhet

I december antogs Stockholmsprogrammet, EU:s gemensamma program för det rättsliga samarbetet de kommande fem åren.
Sverige ledde förhandlingarna. Det svenska ordförandeskapet får beröm för sitt pragmatiska arbete och för att ha lyckats stärka EU-medborgarnas rättssäkerhet.
Andra bedömare är mer kritiska och anser att Sverige varit för försiktigt och att man kunnat komma mycket längre.

Richard Goldstone fick det första Stockholm Human Rights Award

För första gången har Stockholm Human Rights Award utdelats. Mottagare var den sydafrikanske domaren Richard Goldstone.

En hyllning till ordningsmakten

Anne Ramberg följde med Stockholmspolisen under lucianatten: ”Samarbete och entusiasm inför kollegers framgång är inte bara en framgångsfaktor inom polisen. Sådant skulle med all säkerhet på sikt också gagna advokatyrket.”

Till Advokaten nr 1

Advokaten nr 1 som pdf