I dag utnämnde regeringen rättschefen Agneta Bäcklund till justitieråd.

Agneta Bäcklund förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1994. Det året började hon också arbeta på Justitiedepartementets straffrättsenhet. Hon utnämndes till kansliråd 1998 och till departementsråd och chef för departementets åklagarenhet 2002. Från 2003 till 2005 var hon chef för departementets straffrättsenhet. Sedan 2005 är hon rättschef i Justitiedepartementet och har ansvar för lagstiftningen på bland annat det kriminalpolitiska området.

Agneta Bäcklund är svensk redaktör för tidskriften Nordisk Domssamling och ledamot av Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete. Hon har skrivit rättsvetenskapliga artiklar med inriktning på straffrätt och är en av medförfattarna till Brottsbalkskommentaren.

Agneta Bäcklund är medlem av det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Agneta Bäcklund tillträder den 12 april 2010.

Läs mer om Agneta Bäcklund i kommande nummer av Advokaten, nr 2/2010.