Under perioden 18-29 januari 2010 genomför Hovrätten för Västra Sverige en intervjuundersökning bland partnen, vittnen, advokater och åklagare. Syftet är att ta reda på vad domstolens brukare anser om reformen "En modernare rättegång" som genomfördes 2008. De intervjuade ska bland annat svara på frågor om hur de upplevt det att bli videofilmade i tingsrätten, och hur det känns när de inspelade förhören spelas upp.

Resultatet av undersökningen ska presenteras i mars.