Advokatsamfundets disciplinnämnd fick under 2009 ta emot 566 disciplinanmälningar, 25 färre än under 2008.

Disciplinnämnden behandlade under 2009 totalt 637 ärenden. De flesta avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningarna. 149 ärenden överlämnades för avgörande till disciplinnämnden i dess helhet. Dessa ärenden resulterade i 79 utdelade påföljder. I de flesta fall blev påföljden en erinran till advokaten, men 12 advokater fick varningar och 4 fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Inte någon advokat uteslöts ur samfundet.

Advokatkåren har under de senaste tio åren vuxit kraftigt. Trots detta ökar inte antalet anmälningar till Disciplinnämnden.

Läs pressmeddelande och statistik över disciplinverksamheten!