Regeringen har i dag utnämnt professorn Johnny Herre till justitieråd.

Johnny Herre är sedan 1999 professor i rättsvetenskap vid Handelshögkolan i Stockholm. Han blev juris doktor vid samma högskola 1996. Han har nyligen utnämnts till professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Johnny Herre är ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i International Chamber of Commerce. Han är ledamot av styrelsen för Stiftelsen Juridiska biblioteket och Swedish Arbitration Association. Han är också ledamot av The Coordination Group i Study Group on a European Civil Code.

Johnny Herre har skrivit ett stort antal böcker och artiklar med civilrättslig inriktning.

Johnny Herre tillträder den 15 mars 2010.