Den som genom dom eller strafföreläggande blivit skyldig att betala skadestånd på grund av brott ska kunna fullgöra sin skadeståndsskyldighet genom betalning till ett betalningsförmedlande organ. Det föreslår den särskilde utredaren, rådmannen Erik Brattgård, som igår överlämnade sitt betänkande Lätt att göra rätt - om förmedling av brottsskadestånd (SOU 2010:1) till justitieminister Beatrice Ask.

Det betalningsförmedlande organet ska ha till uppgift att förmedla inkomna betalningar till rätt målsägande men inte att driva in skadestånd för målsägandens räkning. Utredningen föreslår att Brottsoffermyndigheten ges uppdraget att agera som betalningsförmedlande organ.

Utredningens förslag syftar till att skapa goda förutsättningar för skadeståndsskyldiga att göra rätt för sig. Samtidigt vill utredningen göra det enkelt för målsägande att få betalt utan att behöva ha någon ytterligare kontakt med den skadeståndsskyldige.

Lätt att göra rätt - om förmedling av brottsskadestånd (SOU 2010:1)